friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по история и цивилизация

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

Съвременната световна история

• Версайска система

• Политически системи в Европа между двете световни войни

• Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.

• Процесите на евроинтеграция.

История на България

• Политическо развитие

• Власт и институции

• Общество и обществен живот

• Светът на българите: околна среда и манталитет

• Култура и духовен живот

• Религии и църква

• Българите и светът.

III. Оценявани компетентности

• Притежава знания за българската история и за съвременната световна история

• Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници  (писмени  исторически  текстове,  различни  видове  изображения, карти, схеми, статистически данни)

• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития

• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история

• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти

• Умее да дефинира основни исторически понятия

•  Посочва  примери,  които  илюстрират  съдържанието  на  дадено историческо понятие

• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация

• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник

• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

IV. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

– тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

–  тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки

35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations