Матура по Немски език 2007г.- 2017г.

Матура по Немски език за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.,2016г. 2017г.

Немски език – 2007 г. – тест, отговори, тескт (пробен изпит)

Немски език – 03 юни 2008 г. – тест, отговори, тескт

Немски език – 09 юни 2008 г. – тест, отговори, тескт

Немски език – 02 септември 2008 г. – тест, отговори, тескт

Немски език – 19 май 2009 г. – тест, отговори, тескт

Немски език – 31 май 2009 г. – тест, отговори, тескт

Немски език – 01 септемвери 2009 г. – тест, отговори и текст

Немски език – 17 май 2010 г. – тест и отговори и текст

Немски език – 23 май 2010 г. – тест и отговори текст

Немски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език (ДЗИ по желание) – 29 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 23 май 2012 г. – тест и отговори

Немски език – 29 май 2012 г. – тест и отговори

Немски език (ДЗИ по желание) – 28 май 2012 г. – тест и отговори

Немски език – 31 август 2012 г. – тест и отговори

Немски език – 23 май 2013 г. – тест и отговори

Немски език (ДЗИ по желание) – 29 май 2013 г. – тест и отговори

Немски език – 23 май 2014 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 28 май 2014 г. – тест и отговори

Немски език – 29 август 2014 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Немски език (ДЗИ по желание) – 28 май 2015 г. – тест и отговори текст

Немски език – 28 август 2015 г.– тест и отговори текст

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

Вашият коментар