Blog

Тест за география на Бълария, 8 клас География.  Състои се от 30 въпроса(отворени и затворени въпроса).

[su_button url=”https://www.izpiti.net/download/8klas/geografiya-bylgaria-8-klas.pdf” target=”blank” icon=”icon: download”]ИЗТЕГЛИ[/su_button]

1. Какви почви са характерни за западната и средната част на Дунавската равнина, Лудогорието и Южнодобруджанското плато?
a) Канелени-горски
b) Черноземи
c) Светлосиви
d) Смолници