Blog

Тест Балкански полуостров, 8 клас География.  Състои се от 14 въпроса.

[su_button url=”https://www.izpiti.net/download/8klas/geografiya-balkanski-poluostrov-8-klas.pdf” target=”blank” icon=”icon: download”]ИЗТЕГЛИ[/su_button]

1. Какъв е произходът на езерата в най-високите планини (Рила, Пирин, Шар планина) на Балканския полуостров?
а. глациален (ледников)
б. крайречен
в. свлачищен
г. тектонски