Закон за еднообразието на първото хибридно поколение