Blog

Заявления ще се подават от 21 април до 21 май в съответните училища.
Днес се очаква всички училища на територията на София да обявят свободните си места за прием в първи клас за следващата учебна година, съобщи БНР. На интернет страницата си всяко училище ще публикува и начина, по които ще се кандидатства – с електронна система на училището или чрез имейл.
Родителите ще могат да подават заявленията в съответните училища от 21 яприл до 21 май като това ще може да се направи и по електронен път. Заявлението, попълнено и изпратено на електронната поща на учебното заведение или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището.
Родителят ще получи входящ номер на документа по имейл, това обясни директорът на Дирекция “Образование” в Столична община Мария Минчева:
“За тази година ще действат правилата и редът, по които са се приемали децата миналата година, т.е. няма промени в приема в първи клас”.
Уседналостта си остава водец принцип при приема. Най-много точки при кандидастване продължават да дават прилежащите райони на училищата:
“В тези райони са добавени единствено нововъведени административни адреси и са премахнати закрити такива”, добави Минчева.
Първото класиране ще се извърши на 1 юни от 17 часа.