friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Кратка информация относно изпита за кандидат-гимназисти

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

 Вид и времетраене на изпита:
– Изпитът от НВО е писмен.
– Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Примерни тестове по Математика за кандидат-гимназисти

БЕЗПЛАТЕН Тест 1тест и отговори

Тест 2тест и отговори

Тест 3тест и отговори

Тест 4тест и отговори

Тест 5тест и отговори

Тест 6 тест и отговори

Тест 7тест и отговори

Тест 8тест и отговори

Тест 9 тест и отговори

Тест 10тест и отговори

Тест 11тест и отговори

[su_box title=”В помощ на кандидат-гимназистите” box_color=”#4f8185″]

 

love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations