Blog

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021 г.

Обявена на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 18.05.2021 г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – 19.05.2021 г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -21.05.2021 г., начало 8:00ч.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 26.05.2021 – 31.05.2021 г. 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 07.06.2021 г.

МАТУРА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Обявена на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 19.08.2021 г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):

– Български език и литература – 26.08.2021 г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор – 27.08.2021г., начало 8:00ч.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 30.08.2021 – 02.09.2021 г. 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 08.09.2021 г.

Как се оценяват матурите 2021?

Скала за оценяване на матурите
Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т.  100 т.