Blog

37 от всички 51 висши училища ще приемат с матура по български език и литература, която е задължителна за всички зрелостници.

Оценката от матурата по история и цивилизации, по чужд език, математика, география и икономика, биология и здравно образование също ще може да се използва за вход в повечето висши училища.

При балообразуването в някои специалности се позволява вместо оценката от изпита по даден предмет да се използва оценката от матурата, умножена с коефициент, определен от висшето училище.

С матура няма да се влиза в:

 • Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
 • Националната художествена академия
 • Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
 • Театрален колеж „Любен Гройс“- София
 • Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив
 • Академията на МВР
 • Военната академия „Георги Стойков Раковски“
 • Американския университет в Благоевград
 • Нов български университет
 • Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив
 • Колежа по маркетинг
 • Търговия и мениджмънт в София
 • Европейския политехнически университет в Перник

Кандидат-студентите в медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София полагат задължителни изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2017 г.

Частично приемане на оценките от ДЗИ

Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология се използват при формиране на състезателния бал при специалностите „Здравен мениджмънт“ „Логопедия“ и „Медицински оптик“ в Медицинския университет във Варна.

В Медицинския университет в Плевен в балообразуването с определен коефициент участва оценката по биология от матурата, но само за определени специалности. Това са: „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Социални дейности в здравеопазването“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник фармацевт“, „Медицински козметик“ и  „Социални дейности“.

Проверка на университети

Обобщената информация е актуална към 25 февруари 2020 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2020 в акредитираните висши училища в Република България.

https://www.mon.bg/bg/111

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище или в сайта Изпити.нет.

Вижте датите за провеждане на Матури 2020г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2020 и кандидат-студенти 2020″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]