Blog

Кратка информация относно изпита за кандидат-гимназисти

Максимум 35 точки ще носят изпитните въпроси за гимназия тази година. Приемът след седми клас ще бъде обединен в един изпит с външното оценяване.
Въпросниците ще се състоят от два модула. Първият е с въпросите от миниматурата и трае 60 минути. И по български език обхаваща 25 въпроси, а по математика обхваща 20 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях ще бъдат със свободен отговор, а останалите – с посочени четири възможни отговора. Оценката от външното оценяване ще се вписва в бележника като текуща. Освен това тя ще участва и в балообразуването при класирането за гимназии.
Вторият модул и в двата случая носи 35 точки и се решава само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това ще бъде преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ. По математика пък модулът се състои от 4 задачи, като никоя от тях не е с предварително посочени отговори.

Изпитни кампании за кандидат- гимназисти по БЕЛ за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г. / по Математика за за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 

Български език и литература – 19 юни 2007 г. – тест, отговори , преразказ, таблица за балообразуване

Български език и литература – 20 юни 2008 г. – тест, отговори, преразказ

Български език и литература – 19 юни 2009 г. – тест, отговори и преразказ

Български език и литература – 27 май 2010 г. – тест, отговори и преразказ

Български език и литература – 27 май 2011 г. – тест, отговори и преразказ

Български език и литература – 21 май 2012 г. – тест, отговори и преразказ

Математика – 25 юни 2007 г. – тест, отговори , скала за оценяване, решения на задачите

Математика – 26 юни 2008 г. – тест, отговори, кратки решения и упътвания

Математика – 25 юни 2009 г. – тест, отговори и преразказ

Математика – 31 май 2010 г. – тест, отговори и преразказ