friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link - friendly link

Blog

Дати за провеждане, подаване и записване на приемни изпити за кандидат-гимназисти 2021 г.

Министерство на образованието, младежта и науката
Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. След завършен 7-ми клас

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27.05 – 28.05.2021 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 07.06.2021 г. вкл.
3

Провевждане на тестове по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)

Дати

 • 16.06.2021 г.
 • 18.06.2021 г.
 • 17.06.2021 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете до 25.06.2021 г.
 

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт

Дати

 • 21.06.2021 г.
 • 22.06.2021 г.
 • 23 – 24.06.2021 г. вкл.
6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25.06.2021 г., вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 01.07.2021 г. вкл.
  Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 05.07 – 07.07.2021 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2021 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2021 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2021 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класирането. до 22.07.2021 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класирането. 23.07.2020 г.
14 Подаване на докумети за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 27.07.2020 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 30.07.2021 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 02.08.2021 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от
директора
до 10.09.2021 г. вкл
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2021 г. вкл.
love doll swiss replica watches
Replica breitling navitimer Replicas Breitling replica Silverstone Tag Heuer Rolex Replica replica breitling professional Replica breitling superocean watches Replica rolex submariner band replica Hamilton Uk fake rolex for sale copy Best Quality Audemars Piguet Imitations