toggle menu

Blog

БАЛООБРАЗУВАНЕ
по факултети, специалности и форми на обучение
Приложение № 1

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1, И2, И3 – изпити;

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.;

О1, О2, О3 – оценки от дипломата за средно образование;

СО – среден успех от дипломата за средно образование;

МИ – международни изпити по английски, френски, немски, испански и италиански език, които се признават в университета за КСИ по приравнителна скала за съответния език, обявена в справочника;

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от съответния факултет.

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други държави.

ОКС Факултет / специалност и форма на обучение Бал КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата за средно образование, участващи в балообразуването
1 2 3 4
Факултет по математика и информатика
Бакалавър
 • Математика (Р)
 • Бизнес математика (Р)
 • Приложна
  математика (Р)
 • Математика и информатика (Р)
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (Р)
2xИ1+2xO1+O2+O3

или

2xИ1+2xИ2+O2+O3

(при липса на О1)

или

2xИ1+2xO1+2xИ2

(при липса
на О2 и О3)

или

2xИ1+4xИ2

(при липса на
О1, О2 и О3)

И1:       КСИ (Математика или Информатика, или 80% от Български език) или

              ДЗИ (Математика или 80% от Български език и литература), или

              ОС (Математика или математическа лингвистика, информатика или информационни технологии)

И2:       КСИ (Информатика или Математика)

О1:       Математика

О2:       Информатика

О3:    Информационни технологии

 

Бакалавър
 • Информатика (Р, З)
 • Бизнес информационни технологии (Р, З)
 • Софтуерни технологии и дизайн (Р, З)
2xИ1+O1+O2+2xO3

или

2xИ1+И2+O2+2xO3

(при липса на О1)

или

2xИ1+O1+3xИ2

(при липса на О2 и О3)

или

2xИ1+4xИ2

(при липса на
О1, О2 и О3)

И1:       КСИ (Математика или Информатика, или 80% от Български език) или

              ДЗИ (Математика или 80% от Български език и литература), или

              ОС (Математика или математическа лингвистика, информатика или информационни технологии)

И2:       КСИ (Информатика или Математика)

О1:       Математика

О2:       Информатика

О3:    Информационни технологии

Физически факултет
Бакалавър
 • Инженерна физика (Р, З)
 • Телеко­му­ни­ка­ционни и ин­фор­ма­цион­ни системи (Р)
 • Телекомуникации с мениджмънт (Р)
 • Телематика (Р)
 • Индустриална физика с иновативен мениджмънт (Р)
 • Физика и астрономия (Р)
 • Физика и математика (Р)
4хИ1 + 2хО1 И1:   КСИ (Тест със събеседване по физика или Математика, или Биология, или Химия, или Български език) или

ДЗИ (Физика и астрономия или Математика, или Биология и здравно образование, или Химия и опазване на околната среда, или Български език и литература), или

          ОС (Физика и астрономия)

О1: Физика

Филологически факултет
Бакалавър
 • Българска филология (Р, З)
6 x И1 И1:   КСИ (Български език) или

ДЗИ (Български език и литература), или

ОС (Български език и литература)

Магистър
 • Славистика (Р)

(Полски език, Чешки език, Сръб­ски и хърватски език)

6 x И1 И1:   КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или Френски език) или

ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език) или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър
 • Английска филология (Р)
 • Български език и английски език (Р)
 • Лингвистика с ИТ
  (английски и немски) (Р)
 • Лингвистика с ИТ
  (английски и френски) (Р)
 • Лингвистика с ИТ
  (английски и испански) (Р)
 • Лингвистика с ИТ
  (английски и руски) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с испански език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с немски език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с френски език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с китайски
  език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с италиански език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с руски език) (Р)
 • Приложна лингвистика (англ. с корейски език) (Р)
 • Лингвистика с маркетинг (Р)
 • Лингвистика с бизнес администрация (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Английски език) или

ДЗИ (Английски език), или

МИ (Английски език), или

ОС (Английски език), или

СО (среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ)

Бакалавър
 • Руска филология (Р, З*)
 • Български език и руски език (Р, З*)

* Обучението в задочна форма се провеждасамо ако броят на записаните студенти е не по-малък от 10. При неизпълнение на това условие приетите студенти могат да се пренасочат в редовната форма на обучение.

6 x ДЗИ1

или

3xИ1 + 3xО1

ДЗИ1: ДЗИ (Руски език)

И1:        КСИ (Български език) или

ДЗИ (Български език и литература), или

ОС (Български език и литература или Руски език)

О1:        Руски език или Английски език, или Френски език, или Немски език

Бакалавър
 • Френска филология (Р)
 • Приложна лингвистика (фр. език с испански език) (Р)
 • Приложна лингвистика (фр. език с англ. език) (Р)
 • Приложна лингвистика (френски език с италиански език) (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Френски език) или

ДЗИ (Френски език), или

МИ (Френски език), или

ОС (Френски език)

Бакалавър
 • Приложна лингвистика (немски език с исп. език) (Р)
 • Приложна лингвистика (немски език с
  английски език) (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Немски език) или

ДЗИ (Немски език), или

МИ (Немски език), или

ОС (Немски език)

Бакалавър
 • Български език и испански език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Испански език) или

ДЗИ (Испански език), или

МИ (Испански език), или

ОС (Испански език)

Бакалавър
 • Български език и немски език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Немски език) или

ДЗИ (Немски език), или

МИ (Немски език), или

ОС (Немски език)

Бакалавър
 • Български език и френски език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Френски език или Български език) или

ДЗИ (Френски език или Български език), или

МИ (Френски език или Български език), или

ОС (Френски език или Български език)

Бакалавър
 • Български език и италиански език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Български език) или

ДЗИ (Италиански език или Бълг. език и литература), или

МИ (Италиански език), или

ОС (Български език и литература или Италиански език)

Бакалавър

 

Магистър

 • Български език и ново­гръцки език (Р)
 • Балканистика (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Новогръцки език или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Български език) или

ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или
Немски език, или Френски език), или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Ново­гръцки език) или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър
 • Български език и турски език (Р)
 • Български език и корейски език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език) или

ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература), или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език), или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър
 • Български език и
  китайски език (Р)
6 x И1 И1:   КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език) или

ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература), или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език) или               приравнена оценка[1] от удостоверението за издържан HSK, или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър
 • Български език
  и история (Р, З)
6 x И1 И1:   КСИ (Български език или История на България) или

ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация), или

ОС (Български език и литература)

Философско-исторически факултет
Бакалавър
 • История (Р, З)
 • Археология (Р)
6 x И1

или

3xДЗИ1+3xО1

И1:       КСИ (История на България) или

ДЗИ (История и цивилизация), или

ОС (История и цивилизация)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или География и икономика)

О1:      История и цивилизация

Бакалавър
 • Философия (Р)
4xИ1+2xДЗИ1

или

4xИ1+2xСО,

или

4xИ1+2xО1

или

4xДЗИ1+2xСО

И1:      КСИ (Български език или История на България, или Психология, или Английски език, или Немски език, или Френски език)

ДЗИ1: ДЗИ (Предметен цикъл „Философия“ или олимпиада по философия)

СО:      Среден успех от дипломата

О1:      Философия

Бакалавър
 • Социология и науки за човека (Р)
 • Социология на правото, икономиката
  и иновациите (Р)
4xИ1+О1+О2

или

4xИ1+ДЗИ1+ДЗИ2

или

2xДЗИ1+3xДЗИ2+О3

или

4xОС +О2+О3

или

6хОС

 

И1:       КСИ (История на България или Математика, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Български език, или Психология) или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език) или

ОС (Философия или математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2: ДЗИ (Предметен цикъл „Философия“, Чужд език, История и цивилизация, Математика)

О1:       Български език и литература

О2:       История и цивилизация

О3:       Математика или Философия

ОС:    Философия или Математика

Бакалавър
 • Етнология (Р)
 • Социална
  антропология (Р)
 • Културен туризъм (Р)
6xИ1

 

И1:      КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Математика) или

ДЗИ (Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика) или

ОС (Философия или История и цивилизация) или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език)

Бакалавър
 • Теология (Р, З)
4xДЗИ1+2xО2

или

4xДЗИ2+2xО1

или

6xИ1

И1:     КСИ (Теология – устен)

ДЗИ1:        ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2:        ДЗИ (История и цивилизация)

О1:     Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език

О2:     История и цивилизация или Предметен цикъл „Философия“

Биологически факултет
Бакалавър
 • Биология (Р, З)
 • Молекулярна
  биология (Р)
 • Медицинска биология (Р)
 • Екология и ООС (Р, З)
 • Екология на
  биотехнологичните
  производства (Р)
5xИ1+О1 И1:   КСИ (Биология) или

ДЗИ (Биология и здравно образование или География и икономика), или ОС (Биология)

О1:   Биология

Бакалавър
 • Фармацевтични биотехнологии (Р)
5xИ1+О1 И1:   КСИ (Биология) или

ДЗИ (Биология и здравно образование или География и икономика), или ОС (Биология)

О1:   Биология

Бакалавър
 • Биоинформатика (Р)
5xИ1+О1 И1:   КСИ (Биология или Математика, или
Информатика) илиДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика), илиОС (Биология или Математика, или
Информатика)

О1:   Биология

Бакалавър
 • Биология и химия (Р)
5xИ1+О1 И1:   КСИ (Биология или Химия) или

ДЗИ (Биология и здравно образование или Химия и опазване на околната среда, или География и икономика, или Български език и литература), или

ОС (Биология или Химия)

О1:   Биология

Бакалавър
 • Биология и английски език (Р)
5xИ1+О1 И1:   КСИ (Биология или Английски език) или

ДЗИ (Биология и здравно образование или Английски език, или География и икономика, или Български език и литература), или

ОС (Биология или Английски език)

О1:   Биология

Химически факултет
Бакалавър
 • Химия (Р, З)
 • Компютърна химия (Р)
 • Медицинска химия (Р)
 • Химия с маркетинг (Р)
 • Анализ и контрол (Р)
4xИ1+2xО1 И1:   КСИ (Химия или Тест със събеседване по физика, или Математика, или Биология, или Български език) или
ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или Физика и астрономия, или Математика, или Биология и здравно образование, или Български език и литература), илиОС (Химия)О1:   Химия и опазване на околната среда
Педагогически факултет
Бакалавър
 • Психология (Р, З)

 

6xИ1

или

3xИ2+2xДЗИ1+СО

или

3xИ2+2xМИ+СО

 

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ Психология или

И2:       КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Математика)

МИ:      (Английски език или Немски език, или Френски език, или Руски език)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Педагогика (Р)
 • Социална педагогика (Р)
 • Специална педагогика (Р)
 • Социални дейности (Р)
6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Психология или Български език, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Математика) или

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Математика)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Предучилищна педагогика и чужд език (Р)
 • Начална училищна педагогика и чужд език (Р)

 

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Психология или Български език, или Английски език, или Математика, или История на България) или

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Математика, или История и цивилизация)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Начална училищна педагогика (Р)
 • Предучилищна педагогика (Р)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (Р,З)
6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:          Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Психология или Български език, или Математика, или История на България) или

ДЗИ1:  ДЗИ (Български език и литература или Математика, или История и цивилизация)

СО:       Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Педагогика на обучението по бит
  и технологии (Р)

 

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Български език или Английски език, или Математика, или История на България, или Биология, или Химия, или Тест със събеседване по физика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или Химия и ООС, или Физика и астрономия, или Биология и здравно образование, или География и икономика)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)
5xИ1+СО И1:       КСИ (практически изпит по физическо възпитание)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Р)
4xИ1+О1+СО И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Изобразително изкуство)

О1:       ДЗИ (Български език и литература) или оценка по български език и литература от дипломата

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър
 • Педагогика на обучението по музика (Р)
6хИ1

или

2хДЗИ1+4хО1

И:          Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Музика)

ДЗИ1:            ДЗИ (Български език и литература)

О1:       Специален предмет – муз. инструмент/пеене

Бакалавър
 • Джаз и поп изпълнителско изкуство
 • Музика (Р)
6хИ1

или

2хДЗИ1+4хО1

И1:       КСИ (Музика)

ДЗИ1:            ДЗИ (Български език и литература)

О1:       Специален предмет – муз. инструмент/пеене

Бакалавър
 • Актьорство за драматичен театър (Р)
4xИ1+2хИ2 И1:       КСИ (втори кръг)

И2:       КСИ (трети кръг)

Юридически факултет
Магистър
 • Право (Р, З)
2xИ1+2xИ2+О1+О2

или

3xИ1+3xИ2

(при липса
на О1
и О2)

И1:       КСИ (История на България)

И2:       КСИ (Български език)

О1:       ДЗИ (История и цивилизация), ако
няма – оценка по история и цивилизация от дипломата

О2:       ДЗИ (Български език и литература), ако няма – оценка по български език и литература от дипломата

Факултет по икономически и социални науки
Бакалавър
 • Макроикономика (Р, З)
 • Маркетинг (Р, З)
 • Финанси (Р,З)
 • Счетоводство (Р, З)
 • Стопанско управление
  (Р, З)
 • Публична администрация (Р, З)
 • Мениджмънт на туристическия бизнес (Р, З)
6хИ1

 

или

 

6хДЗИ1х0,85

 

И1:       КСИ (Български език или Математика, или История на България, или География на България)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или География и икономика)

Бакалавър
 • Международни икономически отношения (Р)
4хИ1+2хИ2

или

4хДЗИ1х0,85+2И2

 

И1:       КСИ (Български език или Математика, или История на България, или География на България)

И2:       КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език) или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или География и икономика)

Бакалавър
 • Политология (Р)
4xИ1+2xДЗИ1

или

6xИ1

или

6xДЗИ1

И1:       КСИ (История на България или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език) или

МИ (Английски език или Немски език, или Френски език)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или География и икономика)

Записаните по условията за прием с предварителни кандидатстудентски изпити или получили отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, формират максимален бал 36,00.

 

[1] Удостоверението за издържан HSK от Ниво ІV приравнява получените точки по следната скала: 120 – 3,00; 125 – 3,30; 130 – 3,50; 135 – 3,80; 140 – 4,00; 145 – 4,30; 150 – 4,50; 155 – 4,80; 160 – 5,00; 165 – 5,30; 170 – 5,50; 175 – 5,80; 180 – 6,00.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Пловдивски университет Паисий Халендарски” box_color=”#993300″]

 • тел: 032 261 261, 032 261 303
 • адрес: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” 24
 • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
 • сайт: www.uni-plovdiv.bg 

[/su_box]