on-line тестове

Онлайн тестове за матура / кандидат-студенти. Въпросите са взети от проведените изпити по матура, проведени изпити по ЕПИ в УНСС, както и от примерни тестове за БЕЛ, История, География. 

ONLINE тестове по БЕЛТУК

ONLINE тестове по ИСТОРИЯ  – ТУК

ONLINE тестове по ГЕОГРАФИЯТУК

Всеки тест  се състои от 25 или 30 въпроса, с четири възможни отговора, от които само един е верен. Очаквайте скоро тестове по Биология!

Примерен on-line тест

on-line-test-primeren

Вижте датите за провеждане на Матури 2014г.