Специалности и форми на обучение за прием 2014г.

СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ – 2014г.

Икономически университет – Варна предлага избор между 20 акредитирани специалности от четири професионални направления:

 • „Икономика“;
 • „Администрация и управление“;
 • „Туризъм“;
 • „Информатика и компютърни науки“

Обучението е в редовна (РО), задочна (ЗО) и дистанционна (ДО) форма.

Специалности Форма на обучение
Счетоводство и контрол редовна и задочна
Финанси редовна и задочна
Икономика на търговията редовна
Бизнес икономика редовна
Икономика на строителството редовна
Икономика на недвижимата собственост редовна
Маркетинг редовна
Международен бизнес(с преподаване на английски език) редовна
Международни икономически отношения редовна
Индустриален бизнес и предприемачество редовна и дистанционна
Логистика редовна
Аграрен бизнес редовна
Бизнес информационни системи редовна
Стокознание редовна
Статистика и иконометрия редовна и дистанционна
Мениджмънт редовна
Публична администрация редовна
Туризъм редовна и задочна
Международен туризъм(с преподаване на руски език) редовна
Информатика редовна

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „икономист”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по икономика”.

 • Специалност „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”
 • Специалност „ФИНАНСИ”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”
 • Специалност „БИЗНЕС ИКОНОМИКА”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ”
 • Специалност „МАРКЕТИНГ”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”
 • Специалност „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
 • Специалност „ЛОГИСТИКА”
 • Специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС”
 • Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
 • Специалност „СТОКОЗНАНИЕ”
 • Специалност „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ „

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „мениджър”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по мениджмънт”.

 • Специалност „МЕНИДЖМЪНТ”
 • Специалност „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ТУРИЗЪМ”

Направление „Туризъм” осигурява специализирани професионални знания и умения според спецификата и тенденциите на съвременния туризъм. Специалността е акредитирана в трите образователно-квалификационни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.
Качеството на учебния процес и добрата реализация на завършилите правят специалността търсена и популярна, както сред български, така и сред чуждестранни студенти. Досега са обучени повече от 3 000 студенти. От тях над 500 са чуждестранни граждани от 40 страни в света.

 • Специалност „ТУРИЗЪМ”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ (с преподаване на руски език)”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „информатик”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по информатика”.

 • Специалност „ИНФОРМАТИКА”
Икономически
 • тел. 052/ 660 212; 052/ 660 326
 • адрес: гр.Варна, бул. „Княз Борис I“ №77
 • сайт: www.ue-varna.bg
Категории: Икономически - гр.Варна, Кандидат-студент, Специалности Етикети: , ,

Сподели с твоите приятели

Публикации свързани с темата