Химия

8 клас Химия

Алуминият е сребристобял химичен елемент, метал от група 13 и период 3 на периодичната система. Той се означава със символа Al…