Биология

8 клас Кит

Огромният син кит. Женският син кит е най-едрото от съществуващите днес животни. На дължина достига…

8 клас Ендокринна система

Еволюционното  и онтогенетичното  развитие на организмите са тясно свързани с усъвършенстването на техните регулаторни системи.…