Математика

7 клас Математика

Две числа или два числови израза, свързани с един от знаците > или <, образуват числово неравенство. Всеки един…