Химия

7 клас Химия

[jcolumns]Калций е химичен елемент със символ Ca и номер 20 в Периодична система на елементите със сребрист, а в…

7 клас Химия

Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества, и съединения, с…

7 клас Химия

Натрият (Na) е алкален метал с кристален строеж, с пореден номер 11 и принадлежи на 1А…