География

7 клас География

Какво са природните зони? Зоните са широки ивици от сушата със сходни климат, води, почви,…