Микроикономика

9 клас ikonomika-9

Предлагането е количеството блага, които производители и дистрибутори желаят и могат да доставят на пазара…

1 2 3