Български език

9 клас bylgarski-ezik

1.Същност- литературноинтерпретативното съчинение (лис)  е аргументативен текст, който представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на художествен текст…