Биология

9 клас enzimi-2-_html_41595ba

Белтъците са макромолекули с разнообразна химична структура, пространствени форми и функции. Няма процес в живите…

9 клас dnk

Нуклеиновите киселини позволяват на организма да трансферира генетична информация от едно поколение към следващото. Има два…

1 2