Информационни технологии

9 клас paint-4

След стартиране на програмата (Start/(All)Programs/Accessories/Paint) на екрана се отваря основният прозорец. За визуализиране на лентата…