График на изпитите в НБУ – 2017

График за провеждане на ТОП и специализирани изпити 2017г.

1.Тест по общообразователна подготовка (ТОП)  Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми „Право“ и „Архитектура“, е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит. Он-лайн  регистрация за  ТОП и програми

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
от 10 ноември до 17 ноември 2016 г. НБУ – София
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
19 ноември 2016 г. НБУ – София*
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
от 10 ноември до 15 декември 2016 г. НБУ – София
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
17 декември 2016 г. НБУ – София*
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
от 10 ноември 2016 г. до 19 януари 2017 г. НБУ – София
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
21 януари 2017 г. НБУ – София*
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна

2. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма. НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал. На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

2. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Срокове за записване и дати за провеждане: ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 

ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗПИТИ 2017 Г.

ПРОГРАМА

ИЗПИТ

АНГЛИЦИСТИКА
(АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА) 
Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
АРХИТЕКТУРА Изпит по рисуване в две части:

  • графично изобразяване на обемна композиция от предмети;
  • съставяне на обемно-пространствена композиция от стереометрични (обемни) елементи.
МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
(на английски език)
Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
МУЗИКА  Представяне на музикално изпълнение: свирене на инструмент, пеене, танци, електронна композиция или опит с тонрежисьорски програми.
ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Представяне на портфолио – най-малко 15 авторски работи в областта на графичната рисунка, рекламния дизайн, снимков материал на пластични разработки или разработки за сценичен дизайн и костюми, и събеседване по творбите.
ПОЛИТИКАТА И ОБЩЕСТВОТО на английски език  Изпит на английски език за оценка на комуникативните способности (свободен разговор) и оценка на нивото на ползване (свободен преразказ на прочетен текст и тест).
ПСИХОЛОГИЯ на английски език  Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
ТЕАТЪР  Изпълнение на монолог, етюд (театрален или пластичен) или танц по избор на кандидата.
Сподели

1 коментар

  1. Силвия on

    Някой знае ли нещо повече за ТОП изпита?