График на изпитите в Технически университет гр. София – 2016

График за провеждане на изпитите в Технически университет (ТУ) гр. София за кандидат студентска кампания 2016/2017

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа – предварителен и редовен. ТАКСА за участие на един изпит, в т.ч. и за признаване на изпити и матура е 30 лв. За всеки следващ изпит – 25 лв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но НЕ доплащат допълнителни такси.

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 02.04.2016г. от 9:00 ч. ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен
Тест по
математика
на 16.04.2016г. от 9:00 ч. Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич,
Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница
Тест по
математика
на 23.04.2016г. от 9:00 ч Ловеч, Велико Търново, Монтана,
Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян
Чужд  език
(немски,
английски)
на 09.04.2016г. от 9:00 ч.  ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)
Рисуване на 16.04.2016г.
от 9:00 ч.
ТУ – София
Композиция на 23.04.2016г.
от 9:00 ч.
ТУ – София
 
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по 
математика   
на 04.07.2016 г.
от 9:00 ч 
ТУ – София
?Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен
Рисуване на 05.07.2016 г.
от 9:00 ч.
ТУ – София
Композиция на 06.07.2016 г.
от 9:00 ч
ТУ – София
Чужд език 
(немски,
френски,
английски)
на 07.07.2016 г.
от 9:00 ч.
  ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

УКАЗАНИЯ и за двата изпита (предварителен и редовен):

 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на тест (изпит) (в т.ч. и на предварителните) в ТУ – София, получават талон с уточнени дата и час на изпита, сграда и зала.
 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на посочените конкурсни изпити във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен, подписват декларация, с която заявяват избраното от тях място за явяване на съответния конкурсен изпит.
 • При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС 2002 до 2014 г., или Четиризначни математически таблици и формули за IX –XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
 • Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни.

Предварителните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език;
 • изпит по рисуване и по композиция.

 Предварителните тестове по математика се провеждат на:

 • 2 април 2016 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
 • 16 април 2016 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница;
 • 23 април 2016 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.

Предварителните изпити по чужд език (немски и английски) се провеждат на 9 април 2016 г. (събота) в ТУ – София, а по английски език се провежда едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

Предварителният изпит по рисуване се провежда на 16 април 2016 г. (събота), а по композиция – на 23 април 2016 г.(събота), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).

При подаване на документите всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно  образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен  да се признаят при образуване на състезателния бал.

Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото:

Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).

Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

Редовните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 •  изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Тестът по математика се провежда на 4 юли 2016 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 5 юли 2016 г. (вторник), а по композиция – на 6 юли 2016 г. (сряда), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език се провеждат на 7 юли 2016 г. (четвъртък) в ТУ – София, а по английски език се провежда едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.

Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.

Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване след 15 август 2016 г. от Учебен отдел на ТУ-София (съответно на филиал Пловдив и на база Сливен).

Технически университет - гр.София
 • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
 • адрес: гр. София, бул.“Кл. Охридски“ 8
 • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
 • сайт: www.tu-sofia.bg 
Сподели