График на изпитите в Технически университет гр. София – 2015

График за провеждане на изпитите в Технически университет (ТУ) гр. София за кандидат студентска кампания 2015/2016

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа – предварителен и редовен. ТАКСА за участие на един изпит, в т.ч. и за признаване на изпити и матура е 30 лв. За всеки следващ изпит – 25 лв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но НЕ доплащат допълнителни такси.

Предварителни изпити
Тест по
математика
   

на04.04.2015г. от 9:00 ч.

ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Тест по
математика

на18.04.2015г. от 9:00 ч.

Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич,
Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница

Тест по
математика

на25.04.2015г.от 9:00 ч

Ловеч, Велико Търново, Монтана,
Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян

Чужд  език
(немски,
английски)

на09.05.2015г.от 9:00 ч.

 ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

 

Редовни изпити

Тест по 
математика   

на 06.07.2015 г.
от 9:00 ч 

ТУ – София
?Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен

Рисуване

на07.07.2015 г.
от 9:00 ч.

ТУ – София

Композиция

на08.07.2015 г.
от 9:00 ч

ТУ – София

Чужд език 
(немски,
френски,
английски)

на09.07.2015 г.
от 9:00 ч.

  ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

 

УКАЗАНИЯ и за двата изпита (предварителен и редовен):

  • Кандидат-студентите, които ще се явяват на тест (изпит) (в т.ч. и на предварителните) в ТУ – София, получават талон с уточнени дата и час на изпита, сграда и зала.
  • Кандидат-студентите, които ще се явяват на посочените конкурсни изпити във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен, подписват декларация, с която заявяват избраното от тях място за явяване на съответния конкурсен изпит.
  • При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС 2002 до 2014 г., или Четиризначни математически таблици и формули за IX –XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
  • Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).
Технически университет - гр.София
  • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
  • адрес: гр. София, бул.“Кл. Охридски“ 8
  • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
  • сайт: www.tu-sofia.bg 
Категории: График изпити, Кандидат-студент, ТУ - гр. София Етикети: , , , , , , , ,

Сподели с твоите приятели

Публикации свързани с темата