График на изпитите в Технически университет гр. София – 2014

График за провеждане на изпитите в Технически университет (ТУ) гр. София за кандидат студентска кампания 2014/2015

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа – предварителен и редовен. ТАКСА за участие на един изпит, в т.ч. и за признаване на изпити и матура е 30 лв. За всеки следващ изпит – 20 лв.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ изпити са по:

 • тест по математика
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски или английски език.

Дати за предварителни изпити:

 • тест по математика05.04.2014 (събота) от 09:00 часа – ТУ- СофияФилиал Пловдив, ИПФ – Сливен
 • тест по математика12.04.2014 (събота) от 09:00 часа - Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница
 • тест по математика26.04.2014 (събота) от 09:00 часа - Ловеч, Велико Търново, Монтана,  Търговище, Силистра, Хасково,  Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян
 • изпит по чужд език (немски или английски) – 17.05.2014 (събота) от 09:00 часа - ТУ – София, Филиал Пловдив

Обявяване на резултатите от предварителните изпити - очаквайте допълнително информация!!!

Забележка:

 • Кандидат-студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити или на държавните зрелостни изпити (матури) по математика или физика, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити.

РЕДОВНИТЕ изпити са по:

 • тест по математика
 • изпит по рисуване и изпит по композиция
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски, френски или английски език.

Дати за РЕДОВНИ изпити:

 • тест по математика07.07.2014г. (понеделник) от 09:00 часа / ще се проведе едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен. /
 • изпит по рисуване - 08.07.2014г. (вторник) от 09:00 часа / ще се проведе единствено в ТУ – София /
 • изпит по композиция 09.07.2014г. (сряда) от 09:00 часа / ще се проведе единствено в ТУ – София /
 • изпит по чужд език10.07.2014г. (четвъртък) от 09:00 часа /ще се проведе в ТУ – София, а по английски език се провежда едновременно и във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив. /

Обявяване на резултатите от редовните изпити – очаквайте допълнително информация!!!

УКАЗАНИЯ и за двата изпита (предварителен и редовен):

 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на тест (изпит) (в т.ч. и на предварителните) в ТУ – София, получават талон с уточнени дата и час на изпита, сграда и зала.
 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на посочените конкурсни изпити във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен, подписват декларация, с която заявяват избраното от тях място за явяване на съответния конкурсен изпит.
 • При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС 2002 до 2014 г., или Четиризначни математически таблици и формули за IX –XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
 • Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).
Технически университет - гр.София
 • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
 • адрес: гр. София, бул.“Кл. Охридски“ 8
 • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
 • сайт: www.tu-sofia.bg 
Категории: График изпити, Кандидат-студент, ТУ - гр. София Етикети: , , , , , , ,

Сподели с твоите приятели

Публикации свързани с темата